ساعت رولکس
اس ام اس طعنه زدناس ام اس ناراحتی
SMS NARAHATIبی احساس بودی بهتر که تمام شد !
بودنت مثل فیلتر سیگاری بود که باید انداخت دور

  

اس ام اس ناراحتی
SMS NARAHATIتـــــو مـــــرا نـادیــــده بـگـیــــر و مــــــــن
بـدنـــم روز بـــه روز کـبـــــودتـر مـی شــــود
از بــــــس خــــودم را مـی زنـــــم ،
بـــــه نـفـهـمـــی


اس ام اس ناراحتی
SMS NARAHATIوقتی قراره که من برات نقش زاپاس رو بازی کنم
ازم انتظار نداشته باش که
دعایی غیر از پنچر شدنت ، برات بکنم !


اس ام اس ناراحتی
SMS NARAHATIبهــای سنگیـــنــی دادم تــا فهمـــیـدم
کـســی را کـه “قـصـد” مــانـدن نـدارد. . .
بــایـد راهــی ڪــرد


اس ام اس ناراحتی
SMS NARAHATIبه او بگویید : خیالش راحت !
شادیش را اشک می ریزم
لازم نیست بلندتر بخندد
خدا لعنت کند دل بیچاره ی من را


اس ام اس ناراحتی
SMS NARAHATIهـی تـو مـن کـه زاده ی تـنـهایـیـم ،
خـدا تـو را بـرای او نـگـه دارد


اس ام اس ناراحتی
SMS NARAHATIبــــاخـــتــم تـــا دلـــــــخــــوشـــت کـــنـــم !!!
بـــدان کـــه بـــرگ بـــــرنــــده ات ســـادگـــیـــم نــــــبـــود !
دلــــــــــــــــــــــــــــــم بــــــــــــــــــــود لعنتــــــــــــــــــــــــــــــــــی !!!


اس ام اس ناراحتی
SMS NARAHATIاعتراف میکنم : من یه زمانی جزء اقلیت های هندی بودم
آخه یه گاوی رو به عنوان عشق می پرستیدم


اس ام اس ناراحتی
SMS NARAHATIاز روزی میترسـم ، که وقتی بهم میگه ؛ دوستت دارم
یاد تــــو بیوفتم !!


اس ام اس ناراحتی
SMS NARAHATIراه بدی را انتخاب کرده بودم برای نگه داشتنت!
صداقت ؛مهربانی ؛
زیاد به “تو” توجه داشتن ؛


اس ام اس ناراحتی
SMS NARAHATI

نظرات (0)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد