X
تبلیغات
رایتل
ساعت رولکساس ام اس عاشقانه بسیار غمگین
SMS Asheghaneh
عشق یک حس مه آلود است

انتهایش را کسی هرگز نمی داند …
  


اس ام اس عاشقانه بسیار غمگین
SMS Asheghaneh
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺭ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺯﻭﺍﯾﺎﯼ ﻗﻠﺒﻢ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﻣﺎﻧﺪ

ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﯿﻤﺎﻧﻨﺪاس ام اس عاشقانه بسیار غمگین
SMS Asheghaneh
گندم خال تو آن روز که دیدم گفتم

خرمن طاعت ما بر سر این دانه روداس ام اس عاشقانه بسیار غمگین
SMS Asheghaneh
به تو نیاز دارم مثل آدم به حوا

نه نه مثل آدم به هوااس ام اس عاشقانه بسیار غمگین
SMS Asheghaneh
تقدیم به کسی که قالیچه ی یادش را

هرگز در ایوان فراموشی پهن نخواهم کرد !اس ام اس عاشقانه بسیار غمگین
SMS Asheghaneh
میان مشغله هایم گم شده ام

ولی دلم برای هوایت همیشه بیکارستاس ام اس عاشقانه بسیار غمگین
SMS Asheghaneh
قرمزتر از خونی

عزیزتر از جونیاس ام اس عاشقانه بسیار غمگین
SMS Asheghaneh
تو را با ط دسته دار مینویسم

تو با همه فرق داری !اس ام اس عاشقانه بسیار غمگین
SMS Asheghaneh
مقصد مهم نیست مسیر هم مهم نیست

حتی خود سفر هم چندان مهم نیست

همسفر خیلی مهمهاس ام اس عاشقانه بسیار غمگین
SMS Asheghaneh
گفت : دوستت دارم

گفتم : دوستت ندارم

این دروغ به آن دروغ در !اس ام اس عاشقانه بسیار غمگین
SMS Asheghaneh
دوﺳﺘﺖ دارم ﻫﺪﯾﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻗﻠﺒﯽ ﻓﻬﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺶ را ﻧﺪارد

ﻗﯿﻤﺘﯽ دارد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺗﻮان ﭘﺮداﺧﺘﻨﺶ را ﻧﺪارد

ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ “ﻟﯿﺎﻗﺖ” ﺷﻨﯿﺪﻧﺶ را ﻧﺪارداس ام اس عاشقانه بسیار غمگین
SMS Asheghaneh
ﻣﻴﺨﻮﺍﻡ ﺑﮕﻢ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻧﻪ ﺑﻪ ۲۱ ﺯﺑﺎن زﻧﺪﻩ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻗﻠﺒﻢ

ﮔﻮﺵ ﮐﻦ : ﺗﺎﻻپ… ﺗﻮﻟﻮﭖ…اس ام اس عاشقانه بسیار غمگین
SMS Asheghaneh
اینجا رادیو “دل” است

صدای مرا از عمق “قلبم” میشنوید

این یک SMS نیست، یک “احساس” پاک است که میگوید

“فراموشی در مرام ما نیست”اس ام اس عاشقانه بسیار غمگین
SMS Asheghaneh
اگه دیدی کویرم

بیایی جون میگیرم

اگه دیدی بهارم

تو قلبم تو رو دارماس ام اس عاشقانه بسیار غمگین
SMS Asheghaneh
نه شاهی برای حکم دارم نه شاهدی برای شهود

فقط دوستت دارم همیناس ام اس عاشقانه بسیار غمگین
SMS Asheghaneh
توانایی عشق ورزیدن بزرگ ترین هنر جهان است !اس ام اس عاشقانه بسیار غمگین
SMS Asheghaneh
سخت ترین کار دنیا

بی محلی کردن به کسیه که با تمام وجود دوسش داریاس ام اس عاشقانه بسیار غمگین
SMS Asheghaneh
آسمانم انتهایش قلب توست

مهربان این آسمان از آن توست

آسمانم هدیه ای از سوی من

تا بدانی قلب من هم یاد توستاس ام اس عاشقانه بسیار غمگین
SMS Asheghaneh
او ضمیر مفرد غایب نیست

او همه دنیای من استاس ام اس عاشقانه بسیار غمگین
SMS Asheghaneh
ماه من

نماز آیات می خوانم وقتی گرفته ایاس ام اس عاشقانه بسیار غمگین
SMS Asheghaneh
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮ را ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮﻭﯼ میرسی به ﺩﻭ ﺭﺍﻫﯽ

ﯾﮏ ﺭﺍﻩ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺘﻢ میشود ﺁﻥ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺑﻪ ﺧﺘﻢ ﻣﻦ !اس ام اس عاشقانه بسیار غمگین
SMS Asheghaneh

ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﺖ ﻣﻌﺎﺩﻟﻪ ﺍﯼ ﺳﺖ

ﮐﻪ ﻧﻔﺲ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ !اس ام اس عاشقانه بسیار غمگین
SMS Asheghaneh
تو را میخواهد

شکر نمیخواهد

قهوه ی خیال همیشه شیرین است !اس ام اس عاشقانه بسیار غمگین
SMS Asheghaneh
ﻣﺮﺍ ﺣﺒﺲ ﮐﻦ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺷﺖ

ﻣﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﺼﺎﺭِ ﺑﺎﺯﻭﺍﻥ ﺗﻮ، ﻣﺠﺮﻡ ﺗﺮﯾﻦ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﺍﻡ !اس ام اس عاشقانه بسیار غمگین
SMS Asheghaneh
ﺗﺎ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﯽ ﻧﻮﺷﺘﻢ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺑﻮﺩ

ﺍﺯ ﺍﻣﺮﻭﺯ، ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ﺻﺎﺩﻗﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ

ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡاس ام اس عاشقانه بسیار غمگین
SMS Asheghaneh
تو متن کتاب عشق منی

هر جا که به اسمت می رسم، زیرش یک خط می کشماس ام اس عاشقانه بسیار غمگین
SMS Asheghaneh
بگذار بگویند خسیسم

من دوستت دارم هایم را الکی خرج نمیکنم جز برای مهربانی خودتاس ام اس عاشقانه بسیار غمگین
SMS Asheghaneh
ﻫﻤﻪ ﻣﻴﮕﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﺍﺯ ﺗﻤﻮﻡ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﮕﺬﺭﻱ

ﻭﻟﻲ ﺗﻮ ﻛﻪ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﻣﻨﻲ ﭼﻄﻮﺭ ﺍﺯﺕ ﺑﮕﺬﺭﻡ ؟اس ام اس عاشقانه بسیار غمگین
SMS Asheghaneh
ﮐﺎﺵ ﺩﺳﺘﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﺎﻧﺖ ﮔﺮﻩ میخورد ﮐﻮﺭ میشد !اس ام اس عاشقانه بسیار غمگین
SMS Asheghaneh
ستاره های آسمون فدای یک لحظه نگات

کجایی تک ستاره ام، خیلی دلم تنگه براتاس ام اس عاشقانه بسیار غمگین
SMS Asheghaneh
ﺗﻨﻬﺎ ﻭ ﻭﺣﺸﺖ ﺯﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ

ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﻃﻠﺐ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺍﯼ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﭼﯿﺰﯼ ﺣﺘﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩ

ﺧﺪﺍ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩ !اس ام اس عاشقانه بسیار غمگین
SMS Asheghaneh
گروه خونی ام “تو”ی مثبت است !اس ام اس عاشقانه بسیار غمگین
SMS Asheghaneh
می بوسمت و کلمات خانه نشین می شوند !اس ام اس عاشقانه بسیار غمگین
SMS Asheghaneh

یادت پشت خیسی نگاهم بخار می شود

و من روی آن می نویسم دوستت دارماس ام اس عاشقانه بسیار غمگین
SMS Asheghaneh
شانه ات کو ؟

دنیایم باز بهم ریختهاس ام اس عاشقانه بسیار غمگین
SMS Asheghaneh
کاش میدانستی دنیا با همه وسعتش بدون عزیزان جایی برای ماندن ندارد !

به رسم سپاس نوشتم که بدانی عزیزی !اس ام اس عاشقانه بسیار غمگین
SMS Asheghaneh
و خوش به حال خورشید که

هرچه در توان دارد خرج مهتاب میکند !اس ام اس عاشقانه بسیار غمگین
SMS Asheghaneh
یکی بود

هنوزم هست و همیشه به یادتهاس ام اس عاشقانه بسیار غمگین
SMS Asheghaneh
به من قول بده در تمامی سال هایی که باقی مانده تا ابد مواظب خودت باشی

دیگر نیستم که یادآوریت کنم !اس ام اس عاشقانه بسیار غمگین
SMS Asheghaneh
اگر تو نبودی من بی دلیل ترین اتفاق زمین بودم

تو هستی و من محکم ترین بهانه ی خلقت شدماس ام اس عاشقانه بسیار غمگین
SMS Asheghaneh
نازنین با تو قند پهلو می شود تلخی آغوشم !اس ام اس عاشقانه بسیار غمگین
SMS Asheghaneh
دوست داشتن به تعداد دفعات گفتن نیست

حسی است که باید بی کلام هم لمس شوداس ام اس عاشقانه بسیار غمگین
SMS Asheghaneh
نظرات (0)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد