ساعت رولکساس ام اس بسیار زیبا و رمانتیک
SMS Zibaهرکس جای من بود ، می بُرید

اما من هنوز می دوزم ، چشم امید به راه
  


اس ام اس بسیار زیبا و رمانتیک
SMS Ziba
فراموش کردنت کار آسانی است

کافی است دراز بکشم ، چشمهایم را ببندم و نفس نکشماس ام اس بسیار زیبا و رمانتیک
SMS Ziba
هواشناسی اعلام کرد

آغوشت برای همیشه  گرم استاس ام اس بسیار زیبا و رمانتیک
SMS Ziba
از آزمایشگاه عشق میآیم

گروه خونی ام “تو” ی مثبت است !اس ام اس بسیار زیبا و رمانتیک
SMS Ziba
تعداد دقیق مژه هایت را میدانم

تعجب نکن ، مگر زندانی کاری جز شمردن میله های زندانش دارد ؟اس ام اس بسیار زیبا و رمانتیک
SMS Ziba
هزار بار هم از این دنده به آن دنده شوی فایده ندارد

این تخت خواب “آغوش” کم دارداس ام اس بسیار زیبا و رمانتیک
SMS Ziba
قطعا روزی صدایم را خواهی شنید

روزی که نه صدا اهمیت دارد نه روزاس ام اس بسیار زیبا و رمانتیک
SMS Ziba
کفش هم اگر تنگ باشد زخم می کند

وای به حال دل من از دوری تواس ام اس بسیار زیبا و رمانتیک
SMS Ziba
بیشتر مواقع پشت جمله

عیب نداره مهم نیست یه دل شکسته خوابیدهاس ام اس بسیار زیبا و رمانتیک
SMS Ziba
رنج دوری ، یاد یاران کار ماست

یک پیامک حکم یک دیدار ماستاس ام اس بسیار زیبا و رمانتیک
SMS Ziba
خوش به حال فرهاد

که تلخ ترین خاطره زندگی اش هم شیرین بوداس ام اس بسیار زیبا و رمانتیک
SMS Ziba
شاید دیگران در نبودنت “سرم” را گرم کنند

ولی “دلم” را هرگزاس ام اس بسیار زیبا و رمانتیک
SMS Ziba
چه زیبا حرف میزنی ؟

تو می گویی از زاویه ی من به مسئله نگاه کن از زاویه تو … آها دیدم

از زاویه ی تو چه تنگ است کنار هم نشستن دو ضلع ! من و تو !اس ام اس بسیار زیبا و رمانتیک
SMS Ziba
اینجا جاییست که پشت هر دوستت دارم

هم نوشته است ساخت چین !اس ام اس بسیار زیبا و رمانتیک
SMS Ziba
کوچ پرنده به من آموخت

وقتی هوای رابطه سرد است ، باید رفتاس ام اس بسیار زیبا و رمانتیک
SMS Ziba
نظرات (0)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد